Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piața muncii”
Domeniul major de interventie 2.1. “Tranziția de la școala la viața activa”
Proiect „Startul meu în viața activă”, Contract POSDRU/109/2.1/G/81588

Proiectul ”Startul meu în viața activă” are ca durată de implementare 16 luni, de la 1 martie 2012, până la 30 iunie 2013.

Proiectul cuprinde activități menite să contribuie la crearea de șanse sporite pentru cei 200 de studenți care fac parte din grupul țintă de a se integra pe piața muncii, atât prin dezvoltarea de competențe și abilități practice, corelate cu nevoile specifice ale angajatorilor din domeniu, cât și prin facilitarea stabilirii unor prime legături directe între studenti și angajatori, care pot selecta candidați din grupul țintă în vederea angajării acestora.

Pentru a realiza acest deziderat, programul de practică ce va fi organizat în cadrul proiectului va fi gândit și dimensionat pe baza rezultatelor unei cercetări prealabile privind nevoile concrete și criteriile de angajare practicate de agenții economici specializați. Prin aceasta, proiectul asigură șanse reale pentru studenții din grupul țintă de a se integra pe piața muncii, asigurând cadrul și instrumentele necesare pentru ca aceștia să își dezvolte competențe și abilități concrete cerute de angajatori, cu atât mai mult cu cât în domeniul financiar-contabil este o reală nevoie de o minimă experiență practică specializată, pentru a putea folosi concret instruirea teoretică asigurată pe perioada studiilor universitare.

Beneficiile care vor fi atinse în rândul grupului țintă ca urmare a participării la stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului sunt:

  • facilitarea tranziției studenților de la școală la locul de muncă;
  • o mai bună inserție a studenților pe piața muncii;
  • participarea studenților în sistemul național de învățământ superior la un program optimizat de practică, construit pe baza cerințelor concrete ale angajatorilor;
  • îmbunătățirea aptitudinilor studenților pentru munca în echipă;
  • stabilirea unor legături directe între studenți și potențiali angajatori și prin aceasta sporirea șanselor de angajare.